Despre noi | Contact notar public | Harta site
Notar public. Legislatie si servicii notar public.
Servicii birou notar public bucuresti

Biroul notarial - birou notarial bucuresti

Elementul structural aflat la baza activitatii notariale este biroul notarului public.

In acest sens, art. 14 din Legea nr. 36/1995 dispune ca:

"Activitatea notarilor publici se desfasoara in cadrul unui birou, in care pot functiona unul sau mai multi notari publici asociati, cu personalul auxiliar corespunzator".

Legea statorniceste regula ca, prin asociere, notarul public nu-si pierde dreptul la birou notarial individual. Raporturile dintre notarii asociati se stabilesc in temeiul unui contract de societate civila. Aceasta solutie este prevazuta n mod expres n art. 1 din Regulament.

Legea nr. 36/1995 nu contine nici o prevedere n acest sens. Complinirea dispozitiilor Legii nr. 36/1995 prin norma nscrisa n art. 1 din Regulament ne apare ntru totul rationala. Titularul unui birou notarial poate angaja notari stagiari, traducatori, personal de specialitate, personal administrativ si de serviciu necesar activitatii notariale. In circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri de notari publici. Numarul notarilor publici si al birourilor n care acestia si desfasoara activitatea se stabileste de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici [art. 15 alin. (1) din Legea nr. 36/1995]. Potrivit art. 15 alin. (2) din Legea nr. 36/1995, numarul notarilor publici se actualizeaza anual de catre ministrul justitiei, pe baza propunerilor formulate de camerele notarilor publici.

Despre notar public si birou notar public

Titlul de notar public a reapărut în România la câţiva ani după prăbuşirea dictaturii comuniste. În timpul dictaturii comuniste notarul era funcţionar într-un Notariat de Stat.

Termenul românesc de "notar" provine din limba franceza: notaire si din limba germana: Notar, care, la rândul lor provin din limba latina: notarius. Este posibila si etimologia directa din latina culta, folosita în cancelarii: notarius.

Notarul public este un funcţionar public învestit cu atribuţia de a autentifica acte juridice, de a autentifica înscrisuri, de a legaliza semnături, de a elibera copii legalizate, certificate de moştenitor etc.

Activitate birou notarial - Birou notarial metrou Pipera

Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea.
Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome.
Actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul şi semnătura acestuia, este de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege.


Activitatea notarială se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

De ce trebuie sa apelez la un birou notarial bucuresti?

Ca specialist acordă consultanţă părţilor, pe care le sfătuieşte să aleagă calea optimă pentru realizarea intereselor lor în litera şi spiritul legii.

Notarul, in cadrul unui birou notarial, are obligativitatea să verifice legalitatea şi corectitudinea actului încheiat prin voinţa părţilor, scutindu-le astfel de consecinţele încheierii unui act cu încălcarea prevederilor legale şi care nu-şi poate produce efectele dorite de părţi.

Actul autentificat de notar public la un birou notarial bucuresti, care constată o creanţă certă şi lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acesteia. În lipsa actului original, titlul executoriu îl poate constitui duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public. Investirea acestui titlu executoriu cu formula executorie în conformitate cu prevederile codului de procedură civilă asigură satisfacerea rapidă a creanţei creditorului scutindu-l de un posibil proces lung şi costisitor.

Deoarece notarul efectuează pentru părţi serviciile de publicitate imobiliară (obţinere de extrase de carte funciară de autentificare, înscrierea dreptului de proprietate şi/sau a celorlalte drepturi reale dobândite de părţi, etc) garantând astfel siguranţa tranzactiilor.

 

(Cuvinte cheie -taguri- cu relevanta la aceasta pagina: birou notar, birou notarial, birou notarial bucuresti, birou notarial bucuresti)

 

 

Vizitatori birou notar Bucuresti. Notariat Bucuresti.

Avem 25 vizitatori online

Legislatie utila notar Bucuresti