Despre noi | Contact notar public | Harta site
Legislatie notari publici

Legea nr. 36/1995 (Actualizata 2008), notarilor publici si a activitatii notariale

Actualizata prin urmatoarele acte normative:
- O.U.G. nr. 85/1997
- Legea nr. 267/2003
- O.U.G. nr. 25/2005
- O.U.G. nr. 190/2005
- O.U.G. nr. 125/2007 publicata in MOF nr. 760 din 09/11/2007
- O.U.G. nr. 166/2008 publicata in MOF nr. 789 din 25/11/2008.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege .

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, in conformitate cu legea .

Art. 2. - Activitatea notariala se realizeaza de notarii publici prin acte notariale si consultatii juridice notariale, in conditiile prezentei legi.

Art. 3 - Notarul public este investit sa indeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome.

Art. 4. - Actul indeplinit de notarul public, purtand sigiliul si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege .

Art. 5. - Actele notariale pot fi efectuate si de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, precum si de alte institutii, in conditiile si limitele prevazute de lege .

Art. 6. - Notarii publici si celelalte institutii prevazute la art. 5, care desfasoara activitate notariala, au obligatia sa verifice ca actele pe care le instrumenteaza sa nu cuprinda clauze contrare legii si bunelor moravuri, sa ceara si sa dea lamuriri partilor asupra continutului acestor acte spre a se convinge ca le-au inteles sensul si le-au acceptat efectele, in scopul prevenirii litigiilor.

....

CAPITOLUL II
Competenta notarilor publici

Art. 8. - Notarul public indeplineste urmatoarele acte notariale:

a) redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor;

b) autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat;

c) procedura succesorala notariala;

d) certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege;

e) legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor;

f) darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti;

g) primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti;

 

....

Art. 10. - In indeplinirea atributiilor ce-i revin, notarul public are competenta generala, cu exceptiile prevazute in situatiile urmatoare:

a) procedura succesorala notariala este de competenta notarului public din biroul notarial situat in circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care defunctul si-a avut ultimul domiciliu;

b) in cazul mostenirilor succesive, mostenitorii pot alege competenta oricaruia dintre birourile notariale din circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care si-a avut ultimul domiciliu acela dintre autori care a decedat cel din urma;

 

....

.................

Mai multe informatii gasiti pe site-ul oficial Monitorul Oficial

 

Vizitatori birou notar Bucuresti. Notariat Bucuresti.

Avem 17 vizitatori online

Legislatie utila notar Bucuresti