Despre noi | Contact notar public | Harta site
Lege 7/1996-Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare
Legislatie notari publici

Lege nr. 7/1996

din 13/03/1996

Versiune actualizata la data de 02/07/2010

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare

- Legea nr. 329/2009 publicata in MOF nr. 761 din 09/11/2009

- O.U.G. nr. 64/2010 publicata in MOF nr. 451 din 02/07/2010.

TITLUL I

Regimul general al cadastrului si publicitatii imobiliare

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Cadastrul si cartea funciara formeaza un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica, de importanta nationala, a tuturor imobilelor de pe intregul teritoriu al tarii. Scopul acestui sistem este:

a) determinarea informatiilor tehnice, economice si juridice referitoare la imobile;

b) asigurarea publicitatii drepturilor reale imobiliare in baza actelor prin care s-au constituit, transferat, modificat sau stins aceste drepturi;

c) sustinerea sistemului de impozitare si a pietei imobiliare;

d) contributia la asigurarea securitatii tranzactiilor imobiliare si facilitarea creditului ipotecar.

(2) Cadastrul realizeaza descrierea proprietatilor imobiliare si reprezentarea lor in planul cadastral.

(3) Cartea funciara cuprinde descrierea proprietatilor funciare, cu aratarea drepturilor reale imobiliare.

(4) Evidenta imobilelor inscrise in planul cadastral si in cartea funciara se actualizeaza la cererea

persoanelor interesate sau la initiativa autoritatilor publice ori din oficiu. Autoritatile publice si titularii de drepturi asupra imobilelor au obligatia de a sprijini crearea si actualizarea cadastrului prin punerea la dispozitie cu titlu gratuit a datelor si informatiilor detinute. Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa acorde sprijin informational, tehnic si de alta natura, in limitele competentelor, la crearea si actualizarea sistemului de cadastru si carte funciara.

(5) Prin imobil, in sensul prezentei legi, se intelege una sau mai multe parcele alaturate, cu sau fara constructii, de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinta, apartinand unui proprietar sau mai multor proprietari, in cazul coproprietatii, care se identifica printr-un numar cadastral unic si se inscrie intr-o carte funciara.

(6) Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul.

(7) Prin parcela se intelege suprafata de teren cu o singura categorie de folosinta.

.

Art. 2. - (1) Cadastrul se realizeaza la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale.

Sectorul cadastral este unitatea de suprafata delimitata de elemente liniare stabile in timp - sosele, ape, canale, diguri, cai ferate etc. -, care cuprinde unul sau mai multe imobile alaturate.

(2) Prin sistemul de cadastru si carte funciara se realizeaza:

a) identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;

b) identificarea si inregistrarea proprietarilor, a altor detinatori legali de imobile si a posesorilor;

c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de institutiile abilitate.

(3) Planul cadastral contine reprezentarea grafica a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativteritoriala, care se inscriu in cartea funciara, precum si numerele cadastrale ale acestora. Planul cadastral este actualizat de catre inspectorii de cadastru din cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara.

(4) Extrasul de plan cadastral reprezinta sectiunea din planul cadastral, cu reprezentarea imobilului si a celor invecinate, a dimensiunilor laturilor acestuia, precum si a datei ultimei actualizari a bazei de date grafice gestionate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

.................

CAPITOLUL II

Organizarea activitatii de cadastru

.....

Art. 5. - (1) Atributiile si raspunderile oficiilor teritoriale, precum si ale Centrului National de Geodezie,

Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare ale acestora, aprobate prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.

.....

CAPITOLUL III

Organizarea lucrarilor de inregistrare sistematica in cadastru si in cartea funciara

.....

Mai multe informatii gasiti pe site-ul oficial Monitorul Oficial

 

Vizitatori birou notar Bucuresti. Notariat Bucuresti.

Avem 8 vizitatori online

Legislatie utila notar Bucuresti